Hesperian Health Guides

Hesperian Health Guides

ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ອາຫານຊ່ວຍບຳລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ພ້ອມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຜູກພັນກັນ. ອາຫານເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ຢູ່ນຳກັນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີໄວ້

ການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຄົບໝວດໝູ່ແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ອາຫານແມ່ນໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຄິດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ອາຫານຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນເຮົາຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆອີກ; ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນເປັນປົກກະຕິດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງ, ຜົມ ແລະ ແຂ້ວຂອງພວກເຮົາເງົາງາມ ແລະ ແຂງແຮງອີກດວ້ຍ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ອາຫານທັງໝົດທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີສຸຂະພາບດີໄດ້. ອາຫານສໍາເລັດຮູບທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ ທີ່ພວກເຮົາກິນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນ ມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ, ໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານຫຼາຍເກີນໄປ. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ ແລະ ເບົາຫວານ.


ການທີ່ຈະມີສຸຂະພາບດີຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະອາຫານທີ່ດີ ແລະຄົບໝວດໝູ່


This page was updated: ໒໔ ກໍລະກົດ ໒໐໑໗
lo.hesperian.org