Hesperian Health Guides

​​ແອນ້ອຍ​ເກີດ​ໃໝ່ ​ແລະ ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່

ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ > ປຶ້ມຢູ່ໄກແພດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ > ​​ແອນ້ອຍ​ເກີດ​ໃໝ່ ​ແລະ ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່

ການດູແລຫຼັງຈາກເກີດ


ໃນຊົ່ວໂມງທໍາອິດຫຼັງຈາກເກີດ ສິ່ງທຳ​ມະ​ດາທີ່ທ່ານເຮັດແມ່ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເດັກສາມາດມີຊີວິດ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີໃນໄລຍະຍາວ:

  1. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າເດັກຫາຍໃຈໄດ້ດີ.
  2. ຮັກສາໃຫ້ເດັກອົບອຸ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ, ໃຫ້ຜິວໜັງສໍາຜັດກັບຜິວໜັງຂອງແມ່.
  3. ຊ່ວຍເດັກຫາຍໃຈ.

ເດັກຫາຍໃຈໄດ້ດີບໍ?

ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດມາເຮົາເຮັດໃຫ້ໂຕຂອງເດັກແຫ້ງ ແລະ ເອົາໄປໃສ່ເອິກຂອງແມ່, ຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າເດັກຫາຍໃຈໄດ້ດີ. ເມື່ອທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັນການ, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີ່ບໍ່ຫາຍໃຈລອດຊີວິດໄດ້.

NWTND Newb Page 1-1.png
ແຂນ
ແລະ ຂາແຂງແຮງ
ສີດີ

ຫາຍໃຈ,
ຫຼື ໄຫ້ໄດ້ດີ
NWTND Newb Page 1-2.png
ອ່ອນ, ອ່ອນແຫຼວ
ສີແດງຊໍ້າ ຫຼື ສີມ້ວງ, ຫຼື ກາຍເປັນສີຟ້າ, ສີຈືດ, ຫຼື ສີເຖົ່າ

ມີບັນຫາກັບ ການຫາຍໃຈ, ຫຼື ບໍ່ມີ ສັນຍານໃນການຫາຍໃຈ ຫຼື ບໍ່ໄຫ້
ເດັກຄົນນີ້ເບິ່ງຄືສຸຂະພາບດີ
ເດັກຜູ້ນີ້ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງໄວວາ

ຖ້າເດັກມີຕົນຕົວອ່ອນ, ມີສີຟ້າ, ຫຼື ບໍ່ຫາຍໃຈ

ຢ່າຕີເດັກ.

1. ທໍາຄວາມສະອາດເອົາຂີ້ກະເທີ່ອອກຈາກປາກຂອງເດັກ ໂດຍໃຊ້ນີ້ວມືທີ່ພັນດ້ວຍຜ້າສະອາດ ຫຼື ໃຊ້ສະແລງດູດ​ອອກ.

NWTND Newb Page 2-1.png
NWTND Newb Page 2-2.png


2. ຖູຫຼັງເດັກຂຶ້ນລົງເບົາໆ. ໃຊ້ຜ້າເຊັດໂຕ ຫຼື ຜ້າສະອາດເຊັດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຫົ່ມໃຫ້ອົບອຸ່ນ. ໃຫ້ຖູພື້ນຕີນຂອງເດັກເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຫາຍໃຈໄດ້ດີ ແລະ ແຂງແຮງ.

ຖ້າວ່າເດັກຍັງບໍ່ຫາຍໃຈ, ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫາຍໃຈ.

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫາຍໃຈ

1. ວາງເດັກລົງພື້ນພຽງ: ຢູ່ເທິງໂຕະ ແລະ ພື້ນກໍ່ໄດ້. ຫາຜ້າຮອງພື້ນ ແລະ ຜ້າຫຸ້ມຫໍ່ຕົນຕົວຂອງເດັກໃຫ້ອົບອຸ່ນສະເໝີ.

2. ຍົກຄາງຂອງເດັກຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ຄາງ​ແຫງ່ນຂຶ້ນຫາເພດານ. ທ່ານສາມາດກໍ້ຜ້າແລ້ວຍັດໄວ້ກ້ອງບ່າໄຫຼ່ຂອງເດັກ. ນີ້ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູຄໍ​ເປີດ ​ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຫາຍໃຈໄດ້.

NWTND Newb Page 2-4.png
NWTND Newb Page 2-3.png
ໜ້າຂອງເດັກຄວນຈະ
ຫງາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນນີ້.
ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄືແນວນີ້.


3. ອ້າປາກຂອງທ່ານໃຫ້ກວ້າງ. ໃຫ້ປາກກວມເອົາປາກ ແລະ ດັງຂອງເດັກ.
NWTND Newb Page 3-1.png
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຖົງຜ້າ ຫຼື
ໜ້າກາກແທນທີ່
ຈະໃຊ້ປາກຂອງທ່ານເອງ.

4. ເປົ່າລົມເຂົ້າໃນປອດຂອງເດັກຄ່ອຍໆ. ເປົ່າລົມເຂົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ​ແລະ ໄວໆໃນທຸກໆ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງວິນາທີ. ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ເປົ່າລົມເຂົ້າໃຫ້ເດັກແຮງເກີນໄປເພາະວ່າມັນສາມາດທໍາລາຍປອດນ້ອຍໆຂອງເດັກໄດ້.

ຫຼັງຈາກເປົ່າລົມເຂົ້າ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງໃຫ້ຖ້າບຶດໜຶ່ງ ​ເພື່ອໃຫ້ເດັກຫາຍໃຈອອກມາ.

NWTND Newb Page 3-2.png
ໜຶ່ງ ​ແລະ…
NWTND Newb Page 3-3.png
ເປົ່າ​.


ຖ້າວ່າອາກາດບໍ່ເຂົ້າແມ່ນໃຫ້ຍົກຄາງຂອງເດັກຂຶ້ນໃຫ້ຂະໜານກັບເພດານເພື່ອໃຫ້ຄໍເປີດແລ້ວໃຫ້ລອງເປົ່າລົມເຂົ້າ
ອີກໃໝ່.

ຖ້າວ່າເດັກເລີ່ມຮ້ອງ​ໄຫ້ ຫຼື ຫາຍໃຈດ້ວຍຕົວເອງປະມານ 30 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ, ນີ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າເດັກປອດໄພແລ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນເອົາເດັກໄປວາງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງແມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກອົບອຸ່ນ. ຂະນະນີ້ແມ່ນເດັກບໍ່ເປັນຫຍັງແລ້ວ. ແຕ່ກໍ່ໃຫ້ດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດ​ໃນໄລຍະ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາເບິ່ງວ່າເດັກຈະມີສີຜີວສີຫຍັງ? ຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍບໍ? ຖ້າເດັກມີສີຟ້າອ້ອມໆໂຕ ຫຼື ປາກ, ຫາຍໃຈຍາກ, ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ. ຖ້າວ່າຫຼັງຈາກພະຍາຍາມຊ່ວຍເດັກປະມານ 20 ນາທີແລ້ວ ເດັກຍັງບໍ່ຫາຍໃຈດ້ວຍຕົວເອງ, ເດັກອາດຈະເສຍຊີວິດ​ແລ້ວ. ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບຄອບຄົວໃນຍາມທີ່ໂສກເສົ້າແນວນີ້. ພວກເຂົາຕ້ອງການການດູແລ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈາກ​ທ່ານ.

ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ເດັກ - ໂດຍການເອົາອາຍອຸ່ນຈາກແມ່ໂດຍການເອົາເດັກຢ່ອງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງແມ່NWTND Newb Page 4-1.png

ໃຫ້ໜັງຂອງເດັກສໍາພັດກັບ
ໜັງຂອງແມ່.

ປົກຫົວຂອງເດັກ
ດ້ວຍໝວກ ຫຼື ຜ້າຫົ່ມ.

ອາຍອຸ່ນຈາກແມ່ໂດຍການເອົາເດັກຢ່ອງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງແມ່ແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກ.ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ເດັກເກີດໃໝ່. ອາຍອຸ່ນຈາກແມ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ເດັກ. ຢ່າເອົາເດັກໄປຈາກແມ່ເພື່ອທໍາການກວດ ຫຼື ເອົາໄປອາບນໍ້າ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະອາບນໍ້າໃຫ້ເດັກທີ່ຫາກໍ່ເກີດເພາະວ່າມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເດັກເຮັດໃຫ້ເດັກໜາວສັ່ນໄດ້. ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະແຍກລູກອອກຈາກແມ່ແມ້ແຕ່ວ່າຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນການຫາຍໃຈ.

  • ເຊັດເດັກໃຫ້ແຫ້ງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເອົາເດັກໃສ່ເທິງໜ້າເອິກຂອງແມ່.
  • ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ເດັກ ເອົາເດັກທີ່ບໍ່ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ເທິງໜ້າເອີກຂອງແມ່ໃຫ້ໜັງລູກແປະກັບໜັງຂອງແມ່ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີຫຍັງຂັ້ນກາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຜ້າຫົ່ມ ຫຼື ເຄື່ອງຫົ່ມໃຫ້ທັງສອງຄົນໃຫ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ. ຖ້າວ່າແມ່ນຜ້າຫົ່ມທີ່ປຽກແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນຜ້າຫົ່ມທັນທີີເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໝາວ.


ຖ້າວ່າແມ່ຕ້ອງຖືກນໍາສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກໂດຍການເອົາລູກແປະເທິງໜ້າເອິກໄດ້ ແມ່ນພໍ່ ຫຼື ຜູ້ອຶື່ນໃນຄອບຄົວສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ແທນໄດ້.

ເລີ່ມໃຫ້ນົມແມ່

NWTND Newb Page 5-1.png

ສ່ວນຫຼາຍແອນ້ອຍມັກນອນຫຼັບພາຍໃນເວລາປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກີດ.
ຄວນຈະໃຫ້ນົມແມ່ກ່ອນເດັກຈະນອນຫຼັບ. ສະນັ້ນຖ້າເດັກບໍ່ກິນນົມເທື່ອ
ໃຫ້ພະຍາຍາມບີບເອົານົມແມ່ຈັກສອງສາມຢອດ
ຢອດໃສ່ປາກຂອງແອນ້ອຍໃຫ້ລາວໄດ້ຮູ້ລົດຊາດຂອງນົມແມ່. ຫຼື ວ່າໃຫ້ເອົາຫົວນົມແມ່ຕ້ອຍໃສ່ແກ້ມຂອງເດັກ.ບໍ່ມີຫັຍງທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສຸຂະພາບດີເທົ່າກັບນົມແມ່. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຫ້ນົມແມ່ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໃຫ້ນົມທີ່ໄຫຼອອກຄັ້ງທໍາອິດຂອງແມ່ໃຫ້ ຄຼິກເບິ່ງຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້